AML

W związku z wprowadzeniem nowym obowiązków ciążących z biurach rachunkowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) z późniejszymi zmianami proszę o wypełnienie dwóch oświadczeń z załącznika i dostarczenie do biura łącznie z bieżącymi dokumentami za miesiąc.

Do pobrania: